ภาพรวมองค์กรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
สถานะเมื่อ

ภาพรวม 5 31
ยุทธศาสตร์ที่ 1 7 6
ยุทธศาสตร์ที่ 2 2 0
ยุทธศาสตร์ที่ 3 2 0
ยุทธศาสตร์ที่ 4 10 10
ยุทธศาสตร์ที่ 5 4 15
แผนงาน + แผนเงิน
แผนงาน
แผนเงิน
line
bar